CoinShares International — Lämnar oron från 2022 bakom sig

CoinShares International (OMX: CS)

Last close As at 17/05/2024

SEK65.40

3.80 (6.17%)

Market capitalisation

SEK4,350m

More on this equity

Research: Financials

CoinShares International — Lämnar oron från 2022 bakom sig

CoinShares International (CS) har gått vidare från oron på marknaderna för digitala tillgångar under 2022 och har levererat Q123 EBITDA på 8,4 miljoner GBP, med ett meningsfullt positivt intäkts- och inkomstbidrag från både dess passiva kapitalförvaltningstjänster (9,4 miljoner GBP) och dess egenutvecklade handelsaktiviteter (6,7 miljoner GBP). Det upprätthåller en försiktig kostnadshanteringsmetod, med administrativa kostnader (inkl. D&A och direkta kostnader) på 7,6 miljoner GBP under Q123, en minskning med cirka 22 % jämfört med föregående år och i stort sett jämförbara med 7,9 miljoner GBP under Q422 (exklusive en goodwillnedskrivning). Det handlas nu till 0,8 gånger sitt bokförda värde i slutet av mars 2023.

Milosz Papst

Written by

Milosz Papst

Director, Financials

andre-francois-mckenzie-iGYiBhdNTpE-unsplash

Financials

CoinShares International

Lämnar oron från 2022 bakom sig

Resultat för Q123

Finansiell information

5 juni 2023

Pris

30,50 SEK

Marknadsvärde

2 078 miljoner SEK

13,3560/GBP SEK

1,2355/GBP USD

Totalt eget kapital vid utgången av mars 2023

205,8 miljoner GBP

Antal utgivna aktier

68,1 m

Free float (tillgängliga för handel)

28,5 %

Kod

CS

Primär börs

Nasdaq Stockholm

Sekundär börs

Ej tillämpligt

Utveckling av aktiekursen

%

1 m

3 m

12 m

Abs

(1,1)

(6,3)

(24,5)

Rel (lokal)

1,2

(4,8)

(24,8)

52-veckors högsta/lägsta

42 SEK

19 SEK

Verksamhetsbeskrivning

CoinShares International utvecklar innovativ infrastruktur, finansiella produkter och tjänster för digitala tillgångsslag. Företaget förvaltar och tillhandahåller likviditet för börshandlade produkter och bedriver egen handel med digitala tillgångar.

Nästa evenemang

ÅRSSTÄMMAN

31 maj 2023

Q223 resultat

1 augusti 2023

Analytiker

Milosz Papst

+44 (0)20 3077 5700

CoinShares International är en forskningsklient hos Edison Investment Research Limited

CoinShares International (CS) har gått vidare från oron på marknaderna för digitala tillgångar under 2022 och har levererat Q123 EBITDA på 8,4 miljoner GBP, med ett meningsfullt positivt intäkts- och inkomstbidrag från både dess passiva kapitalförvaltningstjänster (9,4 miljoner GBP) och dess egenutvecklade handelsaktiviteter (6,7 miljoner GBP). Det upprätthåller en försiktig kostnadshanteringsmetod, med administrativa kostnader (inkl. D&A och direkta kostnader) på 7,6 miljoner GBP under Q123, en minskning med cirka 22 % jämfört med föregående år och i stort sett jämförbara med 7,9 miljoner GBP under Q422 (exklusive en goodwillnedskrivning). Det handlas nu till 0,8 gånger sitt bokförda värde i slutet av mars 2023.

Årets slut

Intäkter (miljoner pund)

Övriga vinster och intäkter (miljoner GBP)

Justerad
EBITDA* (miljoner pund)

Justerad
EPS (GBP)

DPS
(£)

P/E-tal
(x)

Avkastning
(%)

12/21

80,8

70,9

121,1

1,62

0,0

1,4

Ej tillämpligt

12/22

51,5

(19,6)

(6,5)

0,04

0,0

57,4

Ej tillämpligt

12/23e

37,5

25,5

31,8

0,26

0,0

9,0

Ej tillämpligt

12/24e

48,2

30,5

41,1

0,45

0,0

5,1

Ej tillämpligt

Obs! *Summan av intäkter, övriga vinster och intäkter (intäkter och vinster från kapitalmarknadsinfrastruktur och vinster på kapitalinvesteringar) minus administrationskostnader exkl. D&A.

Investerarnas sentiment mot digitala tillgångar värms upp

CS passiva förvaltningsavgiftsintäkter gynnades av en partiell prisåterhämtning i digitala tillgångar och blockchain-aktier ytd, med avgiftsintäkter upp med 7 procent jämfört med Q422 (men fortfarande ner 48 procent år-till-år). Digitala tillgångar stöddes av (1) en förbättrad riskaptit; (2) större förtroende för att en topp i Fed-räntan är nära; (3) högre efterfrågan på bitcoin (BTC) som en säkring mot oro i det traditionella banksystemet och (4) tekniska framsteg, framför allt Ethereums framgångsrika Shanghai-uppgradering. Effekterna av regler om digitala tillgångar skiljer sig åt beroende på jurisdiktion. USA ser mindre uppmuntrande ut med de många verkställighetsåtgärderna från Securities and Exchange Commission (SEC) samt tvisten om tillsyn mellan SEC och Commodity Futures Trading Commission, medan den senaste förordningen om marknader för kryptotillgångar i EU gav mer klarhet.

CS lanserade nyligen två index-ETP:er

Med uttag av satsad Ether (ETH) nu aktiverad tar CS ut en avgift på 0 procent på sin CoinShares Physical Ethereum ETP för att ackumulera ytterligare AUM medan den försöker införa en mekanism för att vidarebefordra några av insatsbelöningarna till andelsägare. CS introducerade nyligen två CoinShares Physical ETP:er med flera tillgångar, som också är föremål för en förvaltningsavgift på 0 procent. Sammantaget lockade CoinShares fysiska plattform och CS blockchain-aktieplattform 29,3 miljoner USD respektive 20,8 miljoner USD i nettoinflöden under Q123. Samtidigt dämpades nettoutflödena från XBT Provider Tracker avsevärt jämfört med föregående år, till bara 40,5 miljoner USD jämfört med mer än 200 miljoner USD under Q122. CS siktar på att komplettera sina passiva produkter med aktiva kapitalförvaltningstjänster och planerar att tillkännage sin första investeringsstrategi under Q223.

Värdering: Aktiekursen ser fortfarande krävande ut

Förutsatt fortsatt användning av digitala tillgångar värderar vi CS till 79,0 SEK per aktie (jämfört med 77,4 SEK tidigare). Med ett mer avvaktande scenario med en pristillväxt på endast 2 procent per år värderar vi CS till 34,6 SEK.

More on CoinShares International

View All

Latest from the Financials sector

View All Financials content

Research: TMT

Datatec — On a growth track for FY24

Datatec reported solid results for FY23 with revenue and adjusted EBITDA ahead of our forecasts. As supply chain issues eased in H2, all divisions accelerated revenue growth as they started to work down order backlogs, and working capital was tightly managed to reduce net debt by 18% at year-end. Further unwind of the backlog combined with sustained strong demand drives our revenue and adjusted EBITDA upgrades for FY24 and FY25. After factoring in higher interest rates, our underlying EPS reduces by 8% in FY24 and 4% in FY25.

Continue Reading

Subscribe to Edison

Get access to the very latest content matched to your personal investment style.

Sign up for free