CoinShares International — Båda vinstdrivarna levererar solida resultat

CoinShares International (OMX: CS)

Last close As at 21/05/2024

SEK64.00

0.10 (0.16%)

Market capitalisation

SEK4,350m

More on this equity

Research: Financials

CoinShares International — Båda vinstdrivarna levererar solida resultat

CoinShares International (CS) fortsätter sin stabila utveckling under 2023 och redovisade en justerad EBITDA på 9,9 miljoner pund under kvartal 3 2023 (6,4 miljoner pund under Q322). Detta trots en förlust på 3,0 miljoner GBP på huvudinvesteringar, främst till följd av avsättningar i FlowBank (där CS har en ägarandel på 28,3%). Både kapitalförvaltningsverksamheten och kapitalmarknadsverksamheten bidrog starkt till resultatet för kvartal 3 2023, med 10,7 miljoner GBP i avgifter och 9,3 miljoner GBP i vinster och intäkter. I september 2023 lanserade CS officiellt Hedge Fund Solutions (aktiv kapitalförvaltning), med de första strategierna aktiva sedan slutet av kvartal 3 2023 och pågående diskussioner med potentiella investerare över hela världen.

Milosz Papst

Written by

Milosz Papst

Director, Financials

pile of coins on technology financial graph background.

Financials

CoinShares International

Båda vinstdrivarna levererar solida resultat

Resultat för tredje kvartalet 2023

Finansiell information

20 november 2023

Pris

40,00 SEK

Marknadsvärde

2 721 Mkr

SEK13,1518/GBP

1,2459 US-DOLLAR

Totalt eget kapital i slutet av kvartal 3 2023

224,2m GBP

Antal utfärdade aktier

68,0m

Free float (tillgängliga för handel)

29,4 %

Kod

CS

Primär börs

Nasdaq Stockholm

Sekundär börs

Ej tillämpligt

Utveckling av aktiekursen

%

1 miljon

3 miljoner

12 miljoner

Abs

1,5

(22,9)

62,6

Rel (lokal)

(0,3)

(22,1)

61,8

52-veckors högsta/lägsta

55,90 SEK

19,00 SEK

Verksamhetsbeskrivning

CoinShares International utvecklar innovativ infrastruktur, finansiella produkter och tjänster för digitala tillgångsklasser. Företaget förvaltar och tillhandahåller likviditet för börshandlade produkter och bedriver egen handel med digitala tillgångar.

Kommande händelser

Resultat för fjärde kvartalet 2023

13 februari 2024

Analytiker

Milosz Papst

+44 (0)20 3077 5700

CoinShares International är en forskningsklient hos Edison Investment Research Limited

CoinShares International (CS) fortsätter sin stabila utveckling under 2023 och redovisade en justerad EBITDA på 9,9 miljoner pund under kvartal 3 2023 (6,4 miljoner pund under Q322). Detta trots en förlust på 3,0 miljoner GBP på huvudinvesteringar, främst till följd av avsättningar i FlowBank (där CS har en ägarandel på 28,3%). Både kapitalförvaltningsverksamheten och kapitalmarknadsverksamheten bidrog starkt till resultatet för kvartal 3 2023, med 10,7 miljoner GBP i avgifter och 9,3 miljoner GBP i vinster och intäkter. I september 2023 lanserade CS officiellt Hedge Fund Solutions (aktiv kapitalförvaltning), med de första strategierna aktiva sedan slutet av kvartal 3 2023 och pågående diskussioner med potentiella investerare över hela världen.

År
avslut

Intäkter
(miljoner GBP)

Övriga vinster och
intäkter (miljoner GBP)

Justerad EBITDA* (miljoner GBP)

Justerad vinst per aktie (GBP)

DPS
(GBP)

P/E-tal
(x)

Avkastning
(%)

12/21

80,8

70,9

121,1

1,62

0,0

1,8

Ej tillämpligt

12/22

51,5

(19,6)

(6,5)

0,04

0,0

74,4

Ej tillämpligt

12/23e

41,4

31,5

40,9

0,40

0,0

7,4

Ej tillämpligt

12/24e

54,3

40,5

55,4

0,65

0,0

4,6

Ej tillämpligt

Obs! *Summan av intäkter, övriga vinster och intäkter (intäkter och vinster från kapitalmarknadsinfrastruktur och vinster på huvudinvesteringar) minus administrativa kostnader exklusive D&A.

Ether staking och räntebärande drivning CSCM

Kapitalmarknadsinfrastruktursegmentets (CSCM) vinster och intäkter under Q323 kom främst från Ether staking-avkastningar (4,9 miljoner GBP), samt räntebärande aktiviteter (3,4 miljoner GBP). Detta kompletterades med vinster på deltaneutrala strategier (0,8 miljoner GBP), främst handel med CME-terminer, samt en mindre intäkt från likviditetstillförsel (0,2 miljoner GBP). CS:s kapitalförvaltningsavgifter genererades främst från XBT Provider-produkter (9,6 miljoner GBP), som hade nettoutflöden på 30,8 miljoner USD under kvartal 3 2023 (87,5 miljoner USD på årsbasis), relativt måttligt jämfört med dess förvaltade kapital på ca 1,3 miljarder GBP i slutet av september 2023 och nettoutflödena under 2021 och 2022. CoinShares Physical bidrog med 0,6 miljoner GBP i avgifter och hade ett mindre nettoinflöde på 6,7 miljoner USD under kvartal 3 2023 (jämfört med 40 miljoner USD under H1 2023).

Godkännande av Bitcoin ETF i USA snart på plats?

Vi noterar att priserna på digitala tillgångar steg betydligt efter rapportdatumet (med bitcoinpriset upp c 32 % under kvartal 4 2023 hittills), drivet av förhoppningar om att en spot Bitcoin ETF snart skulle kunna godkännas av US Securities and Exchange Commission (SEC). En katalysator för detta har varit den senaste domstolsvinsten för Grayscale, den största digitala tillgångsförvaltaren globalt, som hade lämnat in en ansökan om att omvandla sin Bitcoin Trust till en spot ETF. En domare i US Court of Appeals för DC Circuit beslutade att SEC:s avslag på Grayscales ansökan skulle omprövas. Vi noterar att flera högprofilerade kapitalförvaltare också har spot Bitcoin ETF-ansökningar som väntar på granskning, inklusive BlackRock, Fidelity och WisdomTree, bland andra.

Värdering: Handlas fortfarande under bokfört värde

Trots att CS:s aktiekurs mer än fördubblats sedan årsskiftet ligger den fortfarande långt under vår uppskattning av verkligt värde i vårt basscenario på 83,6 SEK (i stort sett oförändrat jämfört med tidigare 85,0 SEK). I ett mer försiktigt scenario med en pristillväxt på digitala tillgångar på endast 2 % per år värderar vi CS till 40,6 SEK (jämfört med 40,0 SEK tidigare).

More on CoinShares International

View All

Latest from the Financials sector

View All Financials content
Futuristic global business

Financials

ProCredit Holding — A solid start to 2024

Financials

Alpha Bank — Q1 beat, buy-back proposal

Financials

Record — AUME momentum and a sharper focus

Financials

JDC Group — Well on track in 2024

Research: Financials

CoinShares International — Both profit engines delivering solid results

CoinShares International (CS) maintains its stable development in 2023, posting an adjusted EBITDA of £9.9m in Q323 (£6.4m in Q322). This is despite the £3.0m loss on principal investments, arising primarily from provisions recognised by FlowBank (in which CS holds a 28.3% stake). Both the asset management business and capital markets activities were solid contributors to the Q323 results, with the former posting £10.7m in fees and the latter £9.3m in gains and income. In September 2023, CS officially launched its Hedge Fund Solutions (active asset management business), with its initial strategies active since the end of Q323 and discussions with potential investors across the globe ongoing.

Continue Reading
pile of coins on technology financial graph background.

Subscribe to Edison

Get access to the very latest content matched to your personal investment style.

Sign up for free